Finał Powiatu Poznańskiego w Piłkę ręczną Chłopców

zdjęcia autorstwa Oskara Ciechanowicza