Akcja 4

Zadanie 5 akcja 4

Zimą i wiosną (od grudnia 2013 do marca 2014), trzy razy w tygodniu (we wtorki i środy po lekcjach oraz w soboty) odbywały się zajęcia z aerobiku. Zajęcia miały na celu aktywne spędzenie czasu w formie ćwiczeń przy muzyce. Zajęcia miały na celu kształtowanie koordynacji ruchowej, zwiększenie gibkości i siły wybranych grup mięśniowych. Uczennice uczyły się krótkich, prostych układów choreograficzych, które zostały połączone w jeden układ zaprezentowany na zawodach powiatowych i rejonowych w aerobiku.

Realizacja zajęć stanowiła wypełnienie zadania konkursu „Szkoła w ruchu” i był związana z realizacją zadania w obszarze nr 5 konkursu – przeprowadzenie akcji związanych z aktywnością ruchową, nieodbywających się w czasie trwania zajęć szkolnych.