„Poznaj swoje prawa w pracy” finał IV edycji ogólnopolskiego konkursu

W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 25 kwietnia 2017 r. odbył się finał IV edycji konkursu „Poznaj swoje prawa w pracy”, w którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych sprawdzali swoją wiedzę z zakresu prawnej ochrony pracy i bhp. W rozgrywce finałowej spotkało się 48 uczniów, którzy wygrali rywalizację na etapie regionalnym.

Uczniów oraz ich opiekunów przywitał dyrektor Departamentu Prewencji i Promocji GIP Zbigniew Kowalczyk. Przeczytał list głównego inspektora pracy  Romana Giedrojcia do uczestników, w którym szef inspekcji gratulował finalistom nabytej wiedzy o możliwościach przeciwdziałania zagrożeniom, co powinno przełożyć się na ich bezpieczeństwo w przyszłej pracy zawodowej.

W ciągu czterech lat trwania konkursu w różnych jego etapach wzięło udział prawie 28 tysięcy uczestników. Do konkursu zgłaszają się szkoły ponadgimnazjalne uczestniczące w programie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”, realizowanym przez Państwową Inspekcję Pracy. Rywalizacja jest formą popularyzacji bezpiecznej pracy oraz wiedzy z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia.

W czwartej edycji do etapu szkolnego konkursu przystąpiły 344 szkoły ponadgimnazjalne (w I edycji – 275 szkół, w II edycji – 301, w III edycji – 327) i ponad 8,4 tysiąca uczniów z całej Polski. Po etapie szkolnym do rozgrywek regionalnych zakwalifikowało się po 2 uczniów z każdej szkoły. Po etapie regionalnym 48 najlepszych uczestników, po 3 z każdego województwa, zyskało prawo udziału w finale centralnym. Podczas ostatecznego starcia uczestników każdy otrzymał test składający się z 50 pytań, w tym 20 pytań o podwyższonej trudności.

Drugie miejsce zajęła Klaudia Baranowska z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich w Swarzędzu.

Prace uczestników sprawdzała Centralna Komisja Konkursowa w składzie: dyrektor Departamentu Prawnego GIP Halina Tulwin (przewodnicząca), dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Krzysztof Kowalik, dyrektor Departamentu Legalności Zatrudnienia Jarosław Leśniewski,wicedyrektor Departamentu Prewencji i Promocji Wojciech Gonciarz, kierownik Sekcji PrewencjiArtur Sobota oraz sekretarz komisji Elżbieta Słabosz.

tekst i zdjęcia ze strony 

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/81084,rozstrzygnieto-konkurs-dla-mlodziezy.html#