Wycieczka do Sejmu i Senatu

20 marca na zaproszenie p. senatora Piotra Florka, uczniowie naszej Szkoły  (2TL, 3TI, 3H i 3C, 2TH) wraz z opiekunami p. A. Budnik, M. Wojciechowską i G. Strużyńską, uczestniczyli w wycieczce do Warszawy. W ramach edukacji obywatelskiej zwiedzaliśmy z przewodnikiem Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Po zwiedzaniu zostaliśmy zaproszeni przez p. Senatora na obiad w stołówce poselskiej. Dzięki tej wizycie uczniowie mieli okazję poznać strukturę Sejmu i Senatu, zasady ich funkcjonowania oraz tryb pracy posłów i senatorów w poszczególnych komisjach czy na obradach parlamentu.  

Po obiedzie udaliśmy się na Giełdę Papierów Wartościowych, gdzie uczniowie obejrzeli Salę Notowań, gdzie znajduje się charakterystyczny dzwon giełdowy.

Zwieńczeniem wycieczki było zwiedzanie z przewodnikiem Stadionu Narodowego. Uczniowie zobaczyli m.in. pomieszczenia strefy zawodniczej oraz centrum medialne PGE Narodowego przeznaczone dla dziennikarzy. Wizytę zakończyliśmy wejściem na taras widokowy, znajdujący się na koronie stadionu.

 

Anna Budnik

Magdalena Wojciechowska

Grażyna Strużyńska