Oferta

Oferta edukacyjna 2018/2019

Nazwa szkoły

Symbol oddziału

Planowane przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym/ nazwa zawodu

Język obcy

Punktowane przedmioty

TECHNIKUM

Technikum

TE

technik ekonomista/ j. obcy, matematyka

angielski
niemiecki

Geografia
Informatyka
Matematyka

Technikum

TG

technik żywienia i usług gastronomicznych/ j. obcy, biologia

angielski
niemiecki lub rosyjski

Biologia
Informatyka
Matematyka

Technikum

TH

technik hotelarstwa/ j. obcy, geografia

angielski
niemiecki lub

rosyjski

Geografia
Język obcy do wyboru
Matematyka

Technikum

TI

technik informatyk/ matematyka, informatyka

angielski
niemiecki

Informatyka
Język obcy do wyboru
Matematyka

Technikum

TL

technik logistyk/ j. obcy, geografia

angielski
niemiecki

lub

rosyjski

Geografia
Informatyka
Matematyka

Technikum

TM

technik mechatronik/ matematyka, fizyka

angielski
niemiecki

Informatyka
Język obcy do wyboru
Matematyka

Technikum

TUS

technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej/ matematyka, fizyka

angielski
niemiecki

Informatyka
Język obcy do wyboru
Matematyka

Technikum

TA

technik automatyk/ matematyka, fizyka

angielski
niemiecki

Informatyka
Język obcy do wyboru
Matematyka

Technikum

TMC

technik mechanik/

matematyka, fizyka

angielski
niemiecki

Informatyka
Język obcy do wyboru
Matematyka

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Branżowa Szkoła I stopnia

A

magazynier-logistyk, sprzedawca

angielski
niemiecki

Informatyka
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie

Branżowa Szkoła I stopnia

C

kucharz

angielski
niemiecki

Informatyka
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie

 Branżowa Szkoła I stopnia

D

mechanik pojazdów samochodowych

angielski
niemiecki

Informatyka
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie

Branżowa Szkoła I stopnia

E

wielozawodowa

angielski
niemiecki

Informatyka
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie

Branżowa Szkoła I stopnia

F1- patronat VW Poznań

mechatronik

niemiecki

Informatyka
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie

Branżowa Szkoła I stopnia

F2-inne

mechatronik

angielski
niemiecki

Informatyka
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie

Branżowa Szkoła I stopnia

G1- patronat SKF Polska

operator obrabiarek skrawających

angielski

Informatyka
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie

Branżowa Szkoła I stopnia

G2-inne

operator obrabiarek skrawających

angielski
niemiecki

Informatyka
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie

Branżowa Szkoła I stopnia

H1- patronat VW Poznań

elektromechanik pojazdów samochodowych

niemiecki

Informatyka
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie

Branżowa Szkoła I stopnia

H2-inne

elektromechanik pojazdów samochodowych

angielski
niemiecki

Informatyka
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie

Branżowa Szkoła I stopnia

I1- patronat VW Poznań

mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

niemiecki

Informatyka
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie

Branżowa Szkoła I stopnia

I2-inne

mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

niemiecki

Informatyka
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie

Branżowa Szkoła I stopnia

J- patronat VW Poznań

operator maszyn i urządzeń odlewniczych

niemiecki

Informatyka
Matematyka
Wiedza o społeczeństwie

SZKOŁY DLA DOROSŁYCH- TRYB ZAOCZNY

I Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

LOZ

geografia, matematyka

angielski
niemiecki

 

Szkoła Policealna nr 1

PSA

technik administracji 

angielski

 

Szkoła Policealna nr 1

PSB

technik bezpieczeństwa i higieny pracy

angielski
 

 

Szkoła Policealna nr 1

PSR

technik rachunkowości

angielski

 

Szkoła Policealna nr 1

PSI

technik informatyk

angielski