Podręczniki

Rok szkolny 2018/2019

Magazynier-logistyk

klasa 1A

Kucharz
klasa 1C
klasa 2C
klasa 3C

Elektromechanik pojazdów samochodowych, tapicer
klasa 1D
klasa 2D
klasa 3D

Wielozawodowa
klasa 1E
klasa 2E
klasa 3E

Monter mechatronik
klasa 1F
klasa 2F
klasa 3F

Operator obrabiarek skrawających
klasa 1G
klasa 2G
klasa 3G

Mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych
klasa 1H
klasa 2H
klasa 3H

Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
klasa 1I
klasa 2I
klasa 3I

Operator maszyn i urządzeń odlewniczych
klasa 1J
klasa 2J
klasa 3J

Tapicer i fryzjer
klasa 2K

Technik ekonomista

klasa 1TE
klasa 2TE
klasa 3TE
klasa 4TE

Technik hotelarz
klasa 1TH 
klasa 2TH 
klasa 3TH 
klasa 4TH

Technik informatyk
klasa 1TI 
klasa 2TI 
klasa 3TI 
klasa 4TI

Technik logistyk
klasa 1TL 
klasa 2TL 
klasa 3TL 
klasa 4TL

Technik mechatronik
klasa 1TM 
klasa 2TM 
klasa 3TM
klasa 4TM

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
klasa 1TUS 
klasa 2TUS 
klasa 3TUS
klasa 4TUS

Technik żywienia i usług gastronomicznych
klasa 1TG 
klasa 2TG 
klasa 3TG
klasa 4TG

 

Podręczniki

Podręczniki WW