Stara podstawa programowa

TERMINY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE (stara podstawa programowa)

(dla absolwentów, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu)

 

  1. Etap pisemny

15 czerwca 2015 r. (poniedziałek)  godz. 12:00 dla wszystkich absolwentów szkoły 
(Technikum, Technikum Uzupełniające, Szkoła Policealna)

  1. Etap praktyczny  z dokumentacją
  2. (wtorek) godz. 9:00 technik logistyk, technik spedytor  i technik mechanik

17 czerwca 2015r. ( środa) godz.9:00  technik hotelarstwa, kucharz

  1. Etap praktyczny  wykonawczy

16 czerwca 2015 r. (wtorek)

I zmiana godz. 9:00- technik ekonomista, technik informatyk, technik mechatronik

II zmiana godz. 15:00 – technik ekonomista ,technik informatyk, technik mechatronik