Wymagane dokumenty

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły w dniach: 22 maja – 09 czerwca 2017r.

SEKRETARIAT CZYNNY:

poniedziałek 9:00-16:30

wtorek-czwartek 9:00- 15:30

piątek 9:00-14:30

 

Dokumenty kandydata do szkoły:

  • Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony internetowej lub do odbioru
    w sekretariacie szkoły)
  • Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ( nabór 2017)
  • Trzy podpisane fotografie (imię i nazwisko, klasa) w przypadku rekrutacji do klas Volkswagen Poznań - 4 fotografie
  • Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia kształcenia w wybranym zawodzie
  • Karta zdrowia
  • Świadectwo ukończenia gimnazjum ( do 26.06.2017r. godz.15:00)
  • Wyniki testu gimnazjalnego ( do 26.06.2017r. godz.15:00)

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej można pobrać w formacie pdf poniżej lub wygenerować ze strony programu
"Nabór 2017"

https://nabor.pcss.pl/poznan/szkolaponadgimnazjalna/nabor/

www.zs1swarzedz.powiat.poznan.pl